Categorie: Geen categorie

Brief aan Waarom Niet

Geachte mensen van Waarom Niet,

Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Oscar Binder, beheerder van de website van Begraven in de Natuur (www.natuurbegraven-natuurlijk.nl ) Een platform met informatie over natuurbegraven. Voorheen heb ik bij een grote uitvaartverzekeraar gewerkt en heb vanuit dien hoofde ervaring met rouwverwerking en weet hoe belangrijk een mooie plek om te herinneren voor mensen kan zijn. Kom graag in de natuur en vind, dat we zuinig moeten zijn op de mooie Nederlandse natuur.
Middels dit schrijven aan u hoop ik meer duidelijkheid te krijgen over uw beweegredenen om een kruistocht tegen natuurbegraven te houden. Vriendelijk verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden:

1) Waarom geeft u geen duidelijkheid op uw website waarom u (in eerste instantie) tegen natuurbegraven bent?

Immers beide initiatiefnemers van uw stichting www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl hebben
een belang om tegen natuurbegraven te zijn.
Laten we beginnen met de heer Pieter Schoe die met zijn bedrijf www.team4teams.nl nagenoeg om niet gevestigd is op de Hoorneboeg. Een landgoed waar toevalligerwijze een natuurbegraafplaats zou komen. De heer Schoe houdt bootcamp activiteiten op dit landgoed waar hij zou moeten verdwijnen indien het een andere bestemming zou krijgen. Dat heeft de heer Schoe tegen gehouden. Het resultaat is dat de heer Schoe daar nog steeds gratis zit en het landgoed helemaal aan het vervallen is. De eigenaren van het landgoed, de Reformatische Broeders, nemen de heer Schoe dit nu niet bepaald in de dank af, want bij het doorgaan van de natuurbegraafplaats was de toekomst van het landgoed en de broeders veilig gesteld.
De andere initiatiefnemer van uw stichting, de heer Sandberg, heeft een natuurbegraafplaats van het IJssellandschap tegengehouden door iedereen in de omgeving bang te maken met spandoeken met daarop skeletten. Naar eigen zeggen van de heer Sandberg was het bod om een stuk van zijn landgoed te kopen niet goed genoeg waarna hij op alle mogelijke manieren bezwaar is gaan maken tegen de komst van de natuurbegraafplaats bij zijn buurman. De heer Sandberg zou toen zelfs
hebben aangegeven, koop mijn landgoed dan ben je van mij af en maak ik geen bezwaar meer tegen
natuurbegraven.

2) Waarom geeft u geen duidelijkheid omtrent de sponsor van uw stichting?

Naar eigen zeggen van uw stichting www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl heeft u een grote
financiële sponsor die natuurbegraven mede onmogelijk wil maken. Is dat een uitvaartondernemer,
een filantroop of is dat natuurbegraafplaats De Hoevens waar u innige contacten mee onderhoudt
zo is gebleken uit uw eigen correspondentie.

3) Waarom bent u tegen behoud, ontwikkeling, vitalisering en bescherming van natuur?

Het is bij u bekend, dat natuurbegraafplaatsen zorgen voor eeuwig onderhoud van de aanwezige
natuur, zorgen voor meer natuur en meer natuurontwikkeling. Verbeteren van de biodiversiteit en
mensen komen er graag om tot rust en bezinning te komen. De aanwezige flora en fauna nemen
significant toe en de beschermede diersoorten, zoals bijv. de das heeft een beschermde habitat
binnen de natuurbegraafplaatsen.

4) U geeft aan meer informatie te willen geven over natuurbegraven maar waarom
publiceert u niet de wetenschappelijke rapporten daarover?

Het is u genoegzaam bekend, dat alle toonaangevende en gerespecteerde professoren en
hoogleraren aangeven, dat natuurbegraven geen negatieve invloed heeft op de natuur. Toch blijft u
dat suggereren. Onderstaand een korte samenvatting van deze wetenschappers (zie o.a.
http://www.natuurbegravennederland.nl/natuur/onderzoek )

Prof. Dr. Martin van den Berg, toxicoloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht:
“Er zijn lichaamsvreemde stoffen aanwezig in elk lichaam, zo ook pesticiden en andere stoffen. Het is echter muggenzifterij om te stellen dat deze stoffen het milieu extra belasten. De meeste van deze stoffen hebben we in ons lichaam gekregen vanuit het milieu en bovendien gaat het om kleine
hoeveelheden.

Dr. Ir. MTO Jonker, onderzoeker Universiteit Utrecht, secretaris sectie Milieuchemie Nederlandse beroepsvereniging van chemici: het gaat om kleine hoeveelheden, waarvan de meeste bovendien ook nog van tevoren worden uit gefaseerd.

Prof. Stuyzand, chemisch hydroloog, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam: Prothesen zijn gecoat met inerte materialen, zodat het lichaam ze beter kan verdragen. De bestanddelen van de prothesen komen ook van nature in bodem voor. Ze zijn relatief inert, niet biologisch agressief. Het kan gezien worden als een stukje bodemvulstof.

Op uw site is te zien dat emeritus hoogleraar Lucas Reijnders zich zelf in een filmpje beschrijft als een vat vol vergif. Over zelfkennis willen wij niet twisten, maar wel over de implicatie dat de mens in het algemeen dat is. Dat het milieu te lijden zou hebben onder natuurbegraven wordt beschouwd door de internationaal vermaarde toxicoloog prof. Martin v.d. Berg letterlijk als een “non-discussie”.

Als enige concrete nadeel geeft de heer Reinders in zijn filmpjes aan dat door het begraven van
mensen in de natuur, dat er een kans op meer brandnetels is. Dit is aantoonbaar onjuist. Op mijn
vele opmerkingen daarover in nieuwsbrieven en blogs heeft hij nog niet gereageerd.

Ik koesteren een ander mensbeeld dan de heer Reijnders. Mensen verdienen respect en bescherming tegen dergelijke gemakzuchtige oneliners. Ik kom op voor hen, die een begraafplaats in de natuur wensen. Zij verdienen bescherming en waardering voor de keuze om terug te gaan naar moeder natuur, the circle of life. Hoe mooi natuurbegraven is, wordt bijvoorbeeld verwoord door Tom van Dijk.

5) Waarom jaagt u de mensen rondom een voorgenomen natuurbegraafplaats angst aan met spandoeken met daarop skeletten en verstuurd u misleidende informatie over natuurbegraven?

U maakt de bewoners rond een voorgenomen natuurbegraafplaats bang, geeft tendentieuze informatie, schetst levensgroot de dood en lelijke vooruitzichten. Terwijl u zelf op een natuurbegraafplaats heeft ervaren, dat een natuurbegraafplaats een serene rustige plek is waar bezinning en troost gevonden wordt. Naar horen zeggen zou de heer Schoe na een bezoek aan Heidepol gezegd hebben dat het een hele mooie plek was en dat hij zou wensen, dat hij natuurbegraven zelf had bedacht…..

Mocht u op bovenstaande vragen geen antwoord willen of kunnen geven, dan staat de uitnodiging open, dat ik u graag bijpraat. Zodat uw kennis niet meer tekortschiet en u wellicht stopt met het geven van verkeerde informatie over natuurbegraven.

Wij zijn ervan overtuigd, en met ons inmiddels velen waaronder prof. Frank Berendsen, dat Nederland blij zal zijn met meer en betere beschermde natuur, die dankzij de initiatieven voor de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen ontstaat.

Dat zou je toch verwelkomen in Nederland?

Hoogachtend,

Oscar Binder
Begraven IN DE natuuR
www.begravenindenatuur.com
06-54783660

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwe natuurbegraafplaatsen tegengewerkt door actiegroep

De uitbreiding van de huidige 13 natuurbegraafplaatsen in Nederland wordt op dit moment flink tegengewerkt door de actiegroep Natuurbegraven-waaromniet.nl.
Die actiegroep zorgt ervoor dat alle nieuwe initiatieven flink vertraagd worden of zelfs helemaal worden gestopt. Het betreft o.a. de initiatieven in Noord Holland bij Velsen en Alkmaar, in Zuid Holland bij de Bonnenpolder, op de Utrechtse heuvelrug, in Gelderland op de Mookerheide en Wapenveld en in Brabant bij Loon op Zand. Het ziet er naar uit dat er op korte termijn weinig nieuwe natuurbegraafplaatsen geopend gaan worden.

De argumenten die men daar gebruikt zijn vooral stemming makerij en nauwelijks gebaseerd op feiten. In deze nieuwsbrief vind u nadere informatie over een aantal van de gebruikte argumenten. Het betreft informatie over de milieu effecten, informatie over de beschikbaarheid van natuurgraven in Nederland en over dieren op natuurbegraafplaatsen. U kunt ook een kijkje nemen op onze nieuwe site: www.natuurbegraven-natuurlijk.nl.

Men kan zich afvragen waarom deze actiegroep zo actief is. Als je kijkt naar wat er op de 13 natuurbegraafplaatsen gerealiseerd is, dan kun je zien dat de natuur enorm gebaat is bij het creëren  van dergelijke nieuwe stukjes natuur. De belangrijkste partij die voordelen heeft bij de acties van Waarom-niet, zijn volgens ons de crematoria in Nederland. Veel mensen in Nederland kunnen namelijk voorlopig nog niet  kiezen voor een natuurbegraafplaats in hun nabije omgeving.

.

Emiritus met weinig verstand van begraafplaatsen en natuur

Een belangrijk argument tegen Natuurbegraven wordt gegeven door emiritus hoogleraar milieukunde Lucas Reijnder  Wij hebben moeite met de respectloze manier waarop de heer Reijnders zich uit over overledenen, die hij vergelijkt met vuilnisbakken.
De heer Reijnders heeft misschien wel veel verstand van milieu, maar van begraafplaatsen en de natuur heeft hij blijkbaar minder verstand.

Wat betreft zijn verwachtte schadelijke effecten op natuurbegraafplaatsen slaat hij behoorlijk de plank mis. Op sommige natuurbegraafplaatsen zijn inderdaad tot maximaal 400 graven per hectare. Meestal zullen lang niet alle graven op een natuurbegraafplaats verkocht of gebruikt gaan worden. Er zullen dus vaak minder overledenen begraven worden.
Op reguliere begraafplaatsen komt men dichtheden tot meer dan 2000 graven per hectare tegen. Bovendien worden er in de loop der tijd tot soms wel 4 of meer lagen “gesprokkeld”, waardoor uiteindelijk wel 8.000 overledene en meer per hectare kunnen zijn begraven. Zelfs op deze plaatsen zijn de lokale milieu-effecten meestal niet zichtbaar en nauwelijks meetbaar. Op de meest intensief gebruikte delen van een natuurbegraafplaats zouden de te verwachten meetbare effecten minstens een factor 20 lager moeten zijn dan op deze reguliere begraafplaatsen. Laten we eerst eens op een reguliere begraafplaats gaan meten wat de mogelijke effecten zijn. De meetbare effecten op een natuurbegraafplaats kunnen echt maar een kleine fractie daarvan zijn. Wij noemen dat de plank behoorlijk mis slaan.

De milieu voordelen zijn voor sommige mensen juist een reden om te kiezen voor natuurbegraafplaatsen. Natuurbegraven is in veel opzichten stukken beter voor het milieu dan cremeren of gewoon begraven. Ga maar eens kijken op 1 van de huidige 13 natuurbegraafplaatsen.

Wij zijn er overigens voorstander van de milieu effecten op allerlei locaties goed te meten en alle alternatieven goed met elkaar te vergelijken.

Brandnetels
De heer Reijnders noemt als voorbeeld van een mogelijk probleem op natuurbegraafplaatsen het woekeren van brandnetels. De heer Reijnders heeft blijkbaar niet zo veel verstand van de natuur. De wortels van brandnetels groeien namelijk alleen in de bovenlaag, tot hooguit 20 cm onder het oppervlak. Lichamen worden begraven op meer dan 1.20 meter diep. Brandnetelwortels kunnen dus niet in de buurt komen van een overledene.
Ga gerust eens kijken op een oudere begraafplaats zoals Westerwolde of natuurbegraafplaatsen zoals Bergerbos of Heidepol en kijk of er brandnetels groeien. De heer Reijnders verkondigt onzin over het woekeren van brandnetels.

Brandnetels kunt u overigens wel regelmatig vinden rondom strooiveldjes bij crematoria. Het verstrooien van as in de bovenlaag kan lokaal voor milieuveranderingen zorgen, waardoor brandnetels juist op deze plekken kansen krijgen. Overigens is wat ons betreft de brandnetel een prachtige plant en ook onderdeel van de natuur. Je moet alleen zorgen dat je als mens er niet tegenaan loopt.

Brandnetels kun je vaak vinden bij strooiveldjes van crematoria en nauwelijks op natuurbegraafplaatsen.

Tekort aan natuurgraven in West en Midden Nederland

Op dit moment hebben alleen mensen in Noord en Zuid Oost Nederland een ruime keuze aan mogelijkheden als men begraven wil worden in de natuur. Zij kunnen terecht op 1 van de 13 echte natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Mensen uit het westen en midden van Nederland hebben geen locaties in de buurt. Wekelijks informeren mensen via onze site naar de stand van zaken op de nieuwe locaties bij hun in de buurt. Mensen die niet kunnen wachten, kiezen voor een locatie verder weg. Het zorgt er voor dat de verkoop van graven op bijv. Heidepol waar 7250 graven beschikbaar waren, erg snel is gegaan. Als dat in het huidige tempo doorgaat en er geen nieuwe locaties bij komen, dan is er in Gelderland over 3 tot 4 jaar geen natuurgraf meer te krijgen.
Dit is nogal in tegenspraak met de beweringen van Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl. Zij suggereren regelmatig dat er op de Veluwe en op andere regio’s in Nederland veel te veel natuurbegraafplaatsen en natuurgraven zouden zijn of gaan komen.
Wij vinden dat een vreemde opmerking. Er kunnen in onze visie nooit te veel locaties voor de ontwikkeling van nieuwe natuur zijn. Op natuurbegraafplaatsen wordt nieuwe natuur ontwikkelt. Dat kun je constateren  op de huidige 13 huidige locaties. Natuurbegraafplaatsen hoeven ook niet vol gelegd te worden met natuurgraven. Zelfs als er maar enkele graven verkocht zullen worden, dan kan er toch al een mooi stukje natuurontwikkeling gerealiseerd zijn op die nieuwe locatie. Dat is het risico van een ondernemer, die geld investeert in die natuur en er moet dan wel zorgvuldig iets mooi met natuurwaarde gerealiseerd worden.

Begraven IN DE natuuR zou graag zien dat binnenkort ook de mensen in West en Midden Nederland kunnen kiezen voor om te worden begraven in de natuur. Laten we hopen dat er ook in die regio’s locaties voor natuurbegraven zullen komen.

Alle dieren welkom op natuurbegraafplaatsen.

De actiegroep Waarom-niet heeft verschillende malen gesuggereerd dat dieren niet welkom zouden zijn op natuurbegraafplaatsen. Dit is onjuist. De artikelen die men aanhaalt, gaan altijd over reguliere begraafplaatsen, waar reeën, dassen of everzwijnen soms minder welkom zijn. Dit komt dan omdat deze dieren de paden vernielen, de grafstenen laten verzakken of eten van de spullen die op de graven worden achtergelaten. Op natuurbegraafplaatsen gaat het om de natuur en zijn alle dieren welkom.
Het is dus onzin als Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl beweert dat dassen en andere gravende dieren niet welkom zouden zijn op natuurbegraafplaatsen.

Ook suggereert Waarom-niet dat dieren de botten zouden opgraven. Dit is een niet bestaand probleem en echt stemmingmakerij. Wij noemen dit de mythe van de gravende dieren.

De meeste beheerders op natuurbegraafplaatsen zijn juist veel bezig met het creëren van betere omstandigheden voor de dieren in hun gebied. Een goed voorbeeld ervan is de das. Op meer dan de helft van de 13 natuurbegraafplaatsen, ken ik dassenburchten. Ik sluit bovendien niet uit dat er op de overige natuurbegraafplaatsen nog meer zijn, want de beheerders willen in principe de dassen in hun “paradijsje” zo ongestoord mogelijk laten wonen. Dassen en natuurbegraafplaatsen gaan prima samen. ’s Avonds als de mensen vertrokken zijn is het terrein van de dassen en de andere nachtdieren. Ook reeën of sporen van reeën sporen kun je volop vinden op natuurbegraafplaatsen.
Omdat mensen zich meestal rustig gedragen op natuurbegraafplaatsen, kun je op veel natuurbegraafplaatsen zelfs zien dat dieren een voorkeur krijgen juist voor deze rustige natuurgebieden en daar dan erg goed gedijen.

Veel natuurbegraafplaatsen ontplooien initiatieven om betere omstandigheden te creëren voor hun dieren. de beheerders vertellen graag over “hun” reeën, vuursalamanders, vleermuizen, egels, hazelwormen, zandhagedissen, lepelaars en andere dieren.

Everzwijnen worden in Nederland steeds talrijker en komen in meer delen van Nederland voor. Ze kunnen problemen opleveren. Ze vernielen namelijk soms ’s nachts de bovenlaag in de natuur als ze op zoek zijn naar wortels en ander voedsel. Gelukkig zoeken everzwijnen overdag plaatsen op die dicht beschut zijn en waar geen mensen komen, dus buiten de natuurbegraafplaatsen. Je zult ze overdag dus niet tegenkomen op een natuurbegraafplaats. Het kan op een natuurbegraafplaats echter wel voorkomen dat het pad of de laag boven het graf in de nacht is omgewoeld door hongerige zwijnen. Everzwijnen graven alleen in de 20 – 50 cm bovenlaag waar normaal hun voedsel zit. Dat hoort ook bij de natuur.
De beheerders van natuurbegraafplaats zijn bedreven in het goed herstellen van die bovenlaag. Dat doen ze namelijk dagelijks als men een graf dichtmaakt.
Meer informatie vindt u op onze website www.natuurbegraven-natuurlijk.nl  

Dassen en natuurbegraafplaatsen gaan erg goed samen. Je vind op vele natuurbegraafplaatsen dassenburchten.

Tot slot

U vind meer informatie op onze nieuwe site. Laten we hopen dat in alle provincies natuurbegraafplaatsen komen. Dat iedereen een vrije keuze kan maken voor traditioneel begraven, cremeren of natuurbegraven. Een vrije keuze voor een waardig afscheid voor iedereen en een mooi stukje extra natuurontwikkeling.
Laten we zuinig zijn op de natuur. Beslissingen over bestemmingen in een gebied moeten zorgvuldig genomen worden. We hebben de aarde in bruikleen en moeten er goed mee omgaan, zodat de generaties na ons er ook nog prettig kunnen leven. Laten we zaken bespreken en uitgaan van feiten en niet van stemmingmakerij en onjuiste feiten.
Begraven IN DE natuuR wil graag met iedereen hier over in gesprek.