Natuurbegraven Waarom Niet?

Eén van de redenen om deze site te maken, was de huidige tegenwerking die alle nieuwe initiatieven voor natuurbegraafplaatsen ondervinden van een actiegroep genaamd Natuurbegraafplaats Waarom Niet ? Dat lijkt op zich een aardig initiatief; het zorgvuldig nemen van besluiten over de natuur vinden mijn vader en ik een goede zaak. Ook dat burgers zich goed laten voorlichten en informeren van twee kanten.  De afgelopen tijd worden echter alle initiatieven voor natuurbegraafplaatsen sterk tegengewerkt en worden onjuiste argumenten gebruikt en feiten verdraaid.
Hierdoor krijgen in vele regio’s mensen niet de kans om zelf te kiezen om te worden begraven in de natuur en is de natuur de dupe van deze tegenwerking. Begraven IN DE natuuR heeft derhalve een brief geschreven aan de actiegroep Natuurbegraafplaats Waarom Niet.

Wat doet Natuurbegraafplaatsen Waarom Niet:

Natuurbegraafplaats waarom niet, suggereert dat natuurbegraafplaatsen slecht zijn voor het milieu. Dat het een begraafplaats wordt en juist geen natuur. Dat ervoor beesten zoals dassen en reeën geen plek zou zijn op natuurbegraafplaatsen. Dat natuurbegraafplaatsen er zijn om zakken te vullen en niet voor het onderhoud en de ontwikkeling van de natuur.
Het is in onze visie slechts stemmingmakerij. Ons advies luid: kijk eens wat verder. Zoek informatie van voor- en tegenstanders. Ga zelf eens kijken hoe zo’n natuurbegraafplaats eruit ziet en oordeel dan.
Ook pretendeert de stichting onafhankelijk te zijn. Wij willen daar graag de volgende nuance aan toevoegen.

Wie zijn het

Pieter Schoe is voorzitter van de stichting

Zijn bedrijf Teams voor Teams www.team4teams.nl , maakt voor weinig geld, gebruik van het conferentie centrum de Hoorneboeg. Hier waren plannen om een natuurbegraafplaats te starten aan de zuidkant van Hilversum. Hij heeft er alle belang bij dat hij niet zijn trainingslocatie kwijt zou raken. Hij zet zich in voor o.a. pesten op het werk, terwijl zijn eigen acties toch veel lijken op het pesten van landgoedeigenaren.   

Theodor Sandbergen is penningmeester

Hij is eigenaar van een landgoed naast het landgoed in Bathmen waar het IJsselslandschap van plan was een natuurbegraafplaats te realiseren. Begraven IN DE natuuR ging in gesprek met de heer Sandberg. Uiteraard is het iedereen zijn goed recht om bezwaar te maken tegen de plannen van een buurman, zoals bijvoorbeeld de andere vervoersstromen door dergelijke activiteiten. De argumenten van de heer Sandbergen waren echter vooral dat de buurman er veel geld aan zou verdienen, dat honden er niet meer los konden lopen, dat kinderen er geen hutten meer konden bouwen en dat het eng is om lijken in het bos te begraven.

Gemiste kansen: Conferentiecentrum Hoorneboeg en Bathmen

De stichting Natuurbegraafplaats waarom-niet heeft de laatste jaren met succes de komst van minstens twee natuurbegraafplaatsen weten te voorkomen, te weten in Bathmen en in Hilversum op de locatie van conferentiecentrum de Hoornboeg.De Hoornboegse Heide, een fraai natuurgebied

De Hoorneboegse Heide

Aan de zuidkant van Hilversum is een fraai natuurgebied, de Hoornboegse Heide. Hier wordt volop gerecreëerd door mensen uit de omgeving. Er wordt gewandeld, gefietst en paard gereden. Naast dit gebied ligt het conferentiecentrum De Hoornboeg. Een flink stuk grond van 13 hectare, dat niet toegankelijk is voor recreatie. Er staan een hek omheen; toegang voor onbevoegde is verboden en er is camera bewaking om dit te garanderen.

 

Het conferentiecentrum De Hoorneboeg

Op het terrein bevind zich enige opstallen en een Engelse tuin en een groentetuin. Het grootste deel van het landgoed is enig zins in verval en er is dringend behoefte aan nieuwe initiatieven die geld opleveren zie http://www.vriendenvandehoorneboeg.nl

Het conferentiecentrum De Hoorneboeg

Conferentiecentrum De Hoorneboeg

Hoe anders had het kunnen zijn als er een natuurbegraafplaats was gerealiseerd. Waarschijnlijk had het er nu net zo fraai uitgezien als op Heidepol, Hillig Meer, De Hoevens of Schoorsveld. De Hilversummers en anderen hadden er weer kunnen wandelen met of zonder aangelijnde hond. Er is in het westen van Nederland grote vraag naar dergelijke natuurbegraafplaatsen en veel nabestaanden hadden op een unieke manier kunnen kennismaken met dit fraaie stukje natuur aan de zuidkant van Hilversum.

Een vergelijkbaar verhaal geldt voor het natuurgebied in Bathmen.