Ons verhaal

binderIn 2004 had Martin Binder, een innovator, de ontwikkelingen in Engeland en Bergerbos gezien. Hij was er echter niet tevreden over. Al wandelend met zijn twee honden over zijn favoriete natuurgebied De Kampina bij Boxtel, dacht hij na over hoe hij het wel zou willen.

Hij liep op een bijzondere plaats. Midden in de Kampina ligt de laatste rustplaats van een “groot natuurbeschermer” de heer Pieter Gerbrand Van Tienhoven. Daar dacht Martin na over hoe hij het voor zichzelf en voor anderen zou willen.

Het concept dat hij bedacht had de volgende uitgangspunten:

  1. De natuur staat voorop
  2. Eeuwig grafrecht
  3. Graf moet opgaan in de natuur
  4. Een verbinding tussen mens en natuur

Met de natuur staat voorop, bedoelde hij dat hij het liefste begraven wil worden in de natuur en niet op een begraafplaats. Planten en dieren moeten voorrang krijgen.

Eeuwig grafrecht past bij een heleboel spirituele of kerkelijke groepen. De ziel kan rust vinden in de natuur of daar wachten op waar men dan ook in gelooft. Eeuwig grafrecht kan er bovendien voor zorgen dat een natuurgebied voor eeuwig natuurgebied blijft en niet bijvoorbeeld weer een landbouwgebied of woongebied zal worden. De wet op de lijkbezorging biedt namelijk de mogelijkheid om de eeuwige rechten ook daadwerkelijk uit te oefenen als u de grafrechten goed regelt.

Graven mogen in dit concept alleen gemarkeerd worden met een vergankelijke houten schijf. Die ziet eruit als een afgezaagde boom en valt dus niet op in de natuur. Een alternatief is een struik of boom die thuishoort in het natuurgebied. Herkenbaar voor de nabestaanden, maar voor anderen een gewone struik of boom.

De natuur is bij uitstek een plek om op passende wijze afscheid te nemen van een dierbare.

De laatste rustplaats van Van Tienhoven

De laatste rustplaats van Van Tienhoven. Dit zal voor eeuwig natuurgebied zijn.

Met dit concept heeft Martin Binder een aantal mensen rond zich heen verzamelt, die het initiatief hebben genomen om te starten met een natuurbegraafplaats volgens dit nieuwe concept. Uiteindelijk werd in Arnhem een geschikte locatie gevonden: Heidepol.

natuurbegraafplaats Heidepol: Een voorbeeld voor anderen:

Martin Binder en zijn groep ondernemers hadden een aantal locaties al bekeken of ze geschikt waren voor een natuurbegraafplaats.

Op een dag zijn ze gaan kijken bij een klein landgoed, met een woonhuis, enkele stallen, een paar hectare landbouwgebied en wat stukken bos: Heidepol.

Het was gelegen tussen twee grote natuurgebieden: Park De Hooge Veluwe en De Ginkelse Heide. Als men hier natuur zou ontwikkelen, dan kon dit stuk een mooie verbindingszone worden tussen deze gebieden.

Er moesten allerlei onderzoeken plaatsvinden om te kijken of de locatie geschikt was. Grondwateronderzoek, natuurwaarde rapportage en zelfs een munitie onderzoek, omdat het terrein ook een kleine rol heeft gespeeld bij de slag om Arnhem (1944).

Er werd een hele mooie natuurbegraafplaats geopend in 2013. Het werd meteen een succes. Nu vier jaar later hebben reeds duizenden mensen een graf gekocht hebben en hebben er al honderden uitvaarten plaatsgevonden.

Als Heidepol straks vol is en bijna alle uitvaarten geweest zijn, dan worden alle opstallen afgebroken en gaat het gebied naar Natuurmonumenten. De eeuwige grafrechten en de huidige wet op de lijkbezorging zorgen ervoor dat deze verbinding tussen de Ginkelse Heide en park de Hoge Veluwe voor altijd natuur blijft en nooit meer kan worden gebruikt voor bewoning, landbouw of industrie.

Heidepol is een natuurgebied, waar begraven mag worden. Daarnaast leven er dassen, hazelwormen, spechten, reeën, klein wild, kleine jagers zoals hermelijnen en af en toe een everzwijn.

Vele andere landeigenaren en bestuurders hebben Heidepol bezocht. Het heeft ervoor gezorgd dat er op tientallen plaatsen vergelijkbare initiatieven zijn opgestart. Zelfs Natuurmonumenten is enthousiast. Natuurbegraafplaatsen kunnen namelijk bijdragen aan zowel de ontwikkeling als behoud van natuurgebieden, maar het houden van een uitvaart in de natuur zorgt tevens voor een betere verbinding van de mens met deze natuur.

Heidepol

Heidepol, de eerste natuurbegraafplaats volgens een nieuw concept

Inmiddels hebben de meeste nieuwe natuurbegraafplaatsen veel elementen van dit concept overgenomen. De natuurbegraafplaatsen Hillig Meer, landgoed Baest, De  Hoevens, De Utrecht, Schoorsveld en Maashorst hebben allen een vergelijkbaar concept. Al zijn er natuurlijk ook verschillen.